Støj problem fra motorvej i Bramdrupdam.

Opfølgning på Kristian Pihl Lorentzens besøg og Eva Kjer Hansens.

Samråd med Trafikudvalget om støjproblemet bliver den 10.9.14.

Dette brev er som lovet sendt til ministeren i går aftes.

Transportminister
Magnus Heunicke
Frederiksholm Kanal 27
1220 København K

18. august 2014

Kære Magnus

Formålet med dette brev er at henlede din opmærksomhed på de alvorlige støjproblemer, der findes langs motorvej E45 ved Bramdrupdam. På invitation fra en bred kreds af beboe-re langs motorvejen samt Koldings borgmester, Jørn Pedersen aflagde jeg et feltbesøg i området mandag den 18. august 2014. Mere end 50 støjplagede beboere var engageret i mit besøg, der har overbevist mig om, at der snarest bør iværksættes effektive støjdæm-pende foranstaltninger ved Bramdrupdam.

Det er efter min klare opfattelse ikke holdbart, hvis man – i lyset af den besluttede midlerti-dige løsning med inddragelse af motorvejens nødspor til kørebaner – vælger at udsætte en løsning af støjproblemet til realisering af en varig motorvejsudvidelse om nogle år.

På denne baggrund vil jeg opfordre dig til at anmode Vejdirektoratet om et opdateret be-slutningsgrundlag, der gør det muligt at fremrykke den støjdæmpning, der planlægges at indgå i den varige motorvejsudvidelse. Derved bliver der samlet set ikke tale om ekstra omkostninger, hvis vi vælger at satse på en fremrykning af den varige støjløsning. Det op-daterede beslutningsgrundlag kan herefter forelægges trafikforligskredsen til drøftelse og beslutning ved de førstkommende forhandlinger om trafikale investeringer.

Afslutningsvis vil jeg opfordre dig til selv at aflægge et feltbesøg i området. I så fald vil du virkelig få en øjenåbner – eller rettere en øreåbner – i form af den vedvarende og ulidelige støj, der plager omkring 500 husstande langs motorvejen i området ved Bramdrupdam. Jeg ser frem til at drøfte sagen med dig ved førstgivne lejlighed. På forhånd, tak.

Med venlig hilsen

(sign)

Kristian Pihl Lorentzen
Trafikordfører for Venstre

Kopi af dette brev er sendt til borgmesteren i Kolding Kommune, Jørn Pedersen og MF Eva Kjer Hansen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *